POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE High Speed Doors S.R.L.

High Speed Doors S.R.L. (denumită în continuare „Operatorul de date”) respectă drepturile Dumneavoastră (denumită în continuare „Subiectul datelor”) la protecția datelor cu caracter personal.

Această politică rezumă într-un mod concis și simplu datele pe care le colectăm, cum le putem folosi și descrie mijloacele pe care le folosim și opțiunile de confidențialitate și de aplicare disponibile pentru Subiectul datelor.

Scopul și domeniul de aplicare al politicii

Scopul următoarei Politici de confidențialitate este de a înregistra principiile de protecție și gestionare a datelor aplicate de operatorul site-ului web efaflexromania.ro, High Speed Doors S.R.L. pe care, în calitate de Operator de date, îl recunoaște cu forță obligatorie.

La elaborarea anumitor secțiuni din Regulamentul de gestionare a datelor, Operatorul de date care operează site-ul web va aplica Regulamentul CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare la informare și libertatea de informare din Regulamentul 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) .

Dispoziții interpretative

Cadrul conceptual al acestor reguli este același cu cel utilizat în Regulamentul general privind protecția datelor, conform căruia:
 • date personale: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • operator de date: persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt definite de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a operatorului pot fi determinate de legislația Uniunii sau a statului membru;
 • gestionarea datelor: orice set de operațiuni asupra datelor sau fișierelor cu caracter personal, fie automate sau neautomatizate, cum ar fi colectare, înregistrare, organizare, segmentare, stocare, transformare sau modificare, preluare, accesare, utilizare, comunicare, transmitere sau în alt mod prin punere la dispoziție, armonizare sau legare, restricționare, ștergere sau distrugere;
 • operator de date: orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 • incident de protecție a datelor: o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale transmise, stocate sau manipulate în alt mod.

Principiile gestionării datelor

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, datele cu caracter personal
 • să fie prelucrate în mod legal și echitabil și într-o manieră care să fie transparentă pentru persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”);
 • sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt tratate într-un mod incompatibil cu scopurile menționate. Prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice („limitarea scopului”) nu va fi considerată incompatibilă cu scopul inițial;
 • trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile prelucrării („salvarea datelor”);
 • trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în scopul prelucrării datelor sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 • trebuie să fie stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal („stocare limitată”);
 • vor fi tratate astfel încât să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarea datelor cu caracter personal („integritate și confidențialitate”), folosind măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopuri specificate, în vederea exercitării unui drept și îndeplinirii unei obligații. În toate etapele prelucrării datelor, scopul prelucrării datelor trebuie să fie adecvat, iar colectarea și prelucrarea datelor trebuie să fie corectă și legală. Pot fi prelucrate numai datele cu caracter personal esențiale pentru scopul prelucrării datelor și adecvate acestui scop. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în măsura și pentru timpul necesar atingerii scopului. Datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă persoana vizată își dă consimțământul sau dacă este dispusă prin lege sau – în baza autorizației legii, în domeniul de aplicare specificat în aceasta – printr-un decret al guvernului local într-un scop bazat pe interesul public ( în continuare: prelucrare obligatorie a datelor). High Speed Doors S.R.L., în calitate de operator de date, acționează în conformitate cu principiile de mai sus în timpul proceselor corporative care implică gestionarea datelor.

Gestionarea datelor în timpul utilizării site-ului web efaflexromania.ro

Cookies

Operatorul de date folosește cookie-uri pe site. Ce sunt cookie-urile? Un cookie este un pachet de informații pe care un server îl trimite unei aplicații de browser și apoi browserul revine cu fiecare solicitare către server. Cookie-ul este creat de serverul web însuși folosind un browser pe computerul sau dispozitivul mobil al utilizatorului, unde este stocat într-un director separat. În acest fel, cookie-urile permit site-ului să recunoască dacă utilizatorul l-a vizitat anterior, dar nu includ numele, adresa, numărul de telefon și detaliile de plată. Analiza cookie-urilor vă va face următoarea vizită mai ușoară și site-ul mai ușor de utilizat. În plus, poate fi utilizat un cookie temporar, care este șters automat după o sesiune. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru ca toate funcțiile legate de căutarea de parteneri să funcționeze fără probleme. Utilizatorul poate dezactiva sau permite instalarea cookie-urilor pe computerul său în propriul browser de Internet, dar este important de știut că respingerea tuturor cookie-urilor poate ajuta la protejarea datelor dumneavoastră personale, însă poate limita utilizarea site-urilor web. Activarea sau dezactivarea cookie-urilor se poate face, de obicei, de către vizitatorul site-ului web în meniul Instrumente/Setări al browserelor de internet sub Setări de confidențialitate, în elementele din meniul cookie.

Link-uri către site-uri web externe

Efaflexromania.ro poate conține link-uri către site-urile altor companii. Managerul de date efaflex.hu nu este responsabil pentru măsurile de protecție a datelor ale site-urilor web externe vizitate prin intermediul unui astfel de link. Vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor site-uri externe.

Depunerea unei plângeri

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor – Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – www.dataprotection.ro.